Stretnutie absolventov z Uršule 20.10.2023
21. októbra 2023

Na FB Gymnázia sv. Uršule ste mohli zaznamenať milú pozvánku:

„Všetci vy, ktorí ste spojili svoje životy s našou jedinečnou a nezabudnuteľnou školou, máte možnosť sa takto raz za rok stretnúť, pokecať, vidieť sa.

Aj tento rok pri príležitosti sviatku sv. Uršule (21.10) organizujeme stretávku všetkých uršulákov, študentov, učiteľov, a to v piatok 20.10. 

Začneme spoločnými chválami o 18:00 v uršulínskom kostole a po nich sa rozídeme (kto chce) po triedach, partiách, s kým len chcete – do mesta, na pivko, kofolu, kávičku.

Akcie sa zúčastnilo okolo 30 absolventov a niekoľko pedagógov a sestier uršulínok.

Celý projekt sleduje niekoľko cieľov. Jedným z nich je, aby sa terajší študenti mali možnosť inšpirovať svojimi staršími kolegami, videli, kam sa človek môže dostať a čo dokázať, keď má dostatok vôle a ctižiadostivosti. Zároveň by sme chceli, aby sa vytvorila postupne komunita ALUMNI  GSU, ktorá by bola viac vtiahnutá do života školy a spolu sme mohli písať ďalšiu stranu nášho príbehu „Uršulákov“. 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY