PREČO BYŤ ČLENOM?

1.

Je dôležité vytvárať komunitu ľudí, ktorí:

majú vzťah ku svojej škole, či uršulínkam, chceli by udržiavať vzťahy, vzájomne sa za seba modliť, a chcú takto patriť do širšej duchovne rodiny a navzájom sa podporovať, spolupracovať. 

2.

Školy potrebujú pomoc

a mnohí absolventi, rodičia, priatelia ju chcú dať, len nemajú informácie a nevedia na koho sa obrátiť.

3.

Sestry sa snažia zostať absolventom blízke,

podporovať ich modlitbou, radami a svojim priateľstvom“ (Stanovy b.101) a tiež potrebujú pohľad, radu i pomoc od ľudí „zvonka“.

Výhody členstva

Prihlásením sa dostaneš do sekcie „PRE ČLENOV“, kde si môžeš nájsť kontakty a aktivity podľa svojich záujmov, rôzne oznamy, potreby. Môžeš tam zavesiť aj svoju prosbu o modlitbu, či pomoc, výzvu, alebo službu, ktorú ty ponúkaš  pre iných.

Tvojím minimálnym záväzkom je raz do roka sa stretnúť na Valnom zhromaždení a prispieť členským príspevkom, ktorého výška je dobrovoľná. Navrhnuté minimum je 5€/rok. Samozrejme si vítaný/á angažovať sa vo vedení združenia.

PREČO FORMÁLNE ZDRUŽENIE?

SERVIAM.SPACE

Ak chceme aj konkrétne pomôcť škole, reholi, alebo a sebe navzájom napr. : 

 • finančnou podporou (máme bankový účet, účtovníctvo), 
 • získaním grantu, ktorého oprávneným žiadateľom nemôže byť ani škola, ani rehoľa, 
 • získaním 2% z dane aj z iných zdrojov na širšiu činnosť, 
 • nadviazaním kontaktov so zahraničím (Francúzsko, Anglicko, Poľsko, Česká republika, Rakúsko, USA, Thajsko, Indonézia, Austrália), 
 • riadením projektov, organizovaním podujatí (SCVČ v Modre a pod.), 
 • sprostredkovaním medzinárodného výmenného programu do USA pre študentov gymnázií,

tak OZ je najvýhodnejšou možnou formou organizácie so širokými možnosťami.

PREČO FORMÁLNE ZDRUŽENIE?

SERVIAM.SPACE

Ak chceme aj konkrétne pomôcť škole, reholi, alebo a sebe navzájom napr. : 

 • finančnou podporou (máme bankový účet, účtovníctvo), 
 • získaním grantu, ktorého oprávneným žiadateľom nemôže byť ani škola, ani rehoľa, 
 • získaním 2% z dane aj z iných zdrojov na širšiu činnosť, 
 • nadviazaním kontaktov so zahraničím (Francúzsko, Anglicko, Poľsko, Česká republika, Rakúsko, USA, Thajsko, Indonézia, Austrália), 
 • riadením projektov, organizovaním podujatí (SCVČ v Modre a pod.), 
 • sprostredkovaním medzinárodného výmenného programu do USA pre študentov gymnázií,

tak OZ je najvýhodnejšou možnou formou organizácie so širokými možnosťami.