Sekcia
pre členov

Toto je priestor, kde si navzájom ponúkame podporu a pomoc v rôznych oblastiach.

7

Sekcia
pre členov

Toto je priestor, kde si navzájom ponúkame podporu a pomoc v rôznych oblastiach.

7

Pomoc
školám a dielam

Uršulínske školy a diela majú svoje hmotné a finančné potreby, ktoré nie vždy môžu naplniť. Ak chceš akýmkoľvek spôsobom pomôcť, klikni a vyber si školu, či dielo a formu pomoci.

Pomoc
členom združenia

Pomáhame si aj ako členovia navzájom medzi sebou. Ak ponúkaš nejakú službu, alebo naopak v niečom pomoc potrebuješ, pošli nám svoj „inzerát“ na serviam.space@gmail.com a my ho zverejníme. Klikni a pozri si aktuálnu inzerciu.