Darujte nám
2% z dane

Milí absolventi a priatelia,
ak máte možnosť poskytnúť nám 2% alebo 3% z daní budeme veľmi radi!

  • Celú sumu sme doteraz používali na podporu aktivít, nákup pomôcok a úpravu vnútorného, či vonkajšieho prostredia nami založeného Súkromného centra voľného času v Modre.
  • Teraz však môžete prispieť aj na rozvoj našej siete serviam.space a na rôzne Vami vybraté ciele.

 

ĎAKUJEME!