Absolventi a priatelia uršulínskych škôl

SERVIAM.SPACE

Sme občianske združenie absolventov uršulínskych škôl na Slovensku. Patríme do siete absolventov v Európe z názvom AUSSI  EUROPE. V Modre sa aktívne venujeme deťom, mládeži a rodinám rôznymi formami. Chceli by sme s Vašou pomocou združenie urobiť živším, aby plnilo svoju víziu a misiu.

Absolventi
a priatelia
uršulínskych škôl

SERVIAM.SPACE

Sme občianske združenie absolventov uršulínskych škôl na Slovensku. Patríme do siete absolventov v Európe z názvom AUSSI  EUROPE. V Modre sa aktívne venujeme deťom, mládeži a rodinám rôznymi formami. Chceli by sme s Vašou pomocou združenie urobiť živším, aby plnilo svoju víziu a misiu.

AKTUÁLNE

MOTTO

SERVIAM

Serviam je mottom a poznávajúcim znakom všetkých uršulínskych škôl na celom svete. Slovo pochádza z latinčiny a voľným prekladom znamená “budem slúžiť”, Bohu a ľuďom. Predstavuje spolupatričnosť všetkých uršulínskych žiakov po celom svete. 

SEDEM HVIEZD

predstavuje súhvezdie Malej medvedice ukazujúce na Polárku – hviezdu sprevádzajúcu pútnikov na ceste. Zároveň pripomína sv. Uršuľu, patrónku mládeže, vzdelávania a výchovy, ktorá nás pozýva spraviť všetko preto, aby sme dosiahli našu Polárku, ktorou je Ježiš Kristus. Hviezdy na oblohe lákajú k najvyššiemu úsiliu slúžiť, hovoria nám o výškach, ku ktorým majú vzlietnuť naše ideály.

KRÍŽ

je symbolom kresťanskej viery, ktorá je základom všetkých kresťanských aktivít. Na viere je postavený ideál služby ako verejné svedectvo oddanosti Bohu. Volá nás, aby sme boli verní učeniu a zásadám Ježiša Krista.

ZELENÁ FARBA

znaku znamená životnú silu a rast.

Hodnoty

VIERA
ÚCTA
JEDNOTA
SLUŽBA

Vízia

Vytvoriť sieť a priestor (space), kde budeme my: absolventi uršulínskych škôl, sestry uršulínky a ich priatelia, uršulínske školy a diela prepojení navzájom pre misiu.

Misia

Zachovávať zväzky absolventov a priateľov združenia so svojou školou a uršulínkami, poskytovať im aj sebe navzájom podporu a pomoc v rôznych oblastiach.

ORGANIZÁCIA

Predsedníctvo

Valné zhromaždenie tvoria všetci riadni členovia, členky plným právom a priatelia. Stretáva sa raz ročne. Na tri roky  volí členov administratívnej rady.

Administratívnu radu tvoria  delegáti zvolení  valným zhromaždením na tri roky, a členky plným právom. Počet členov rady nesmie presahovať 24.

Administratívna rada si tajnou voľbou na tri roky zo svojho stredu volí predsedníctvo: prezident, jeden alebo dvaja viceprezidenti, tajomník a pokladník.

Všetky funkcie sú neplatené.

Prezidentka

Ľudmila Šimková Filipovičová

Viceprezidentka

Zuzana Čačková

Tajomníčka

Stanislava Šajbidorová

Pokladníčka

Dana Harmáčková, (sr. Samuela, OSU)

Členovia

Tvoria valné zhromaždenie, ktoré sa stretáva raz ročne. Na tri roky volia členov administratívnej rady, ktorá tajnou voľbou volí predsedníctvo.

VÝHODY ČLENSTVA

Prihlásením sa dostaneš do sekcie „PRE ČLENOV“, kde si môžeš nájsť kontakty a aktivity podľa svojich záujmov, rôzne oznamy, potreby. Môžeš tam zavesiť aj svoju prosbu o modlitbu, či pomoc, výzvu, alebo službu, ktorú ty ponúkaš  pre iných.

Tvojím minimálnym záväzkom je raz do roka sa stretnúť na Valnom zhromaždení a prispieť členským príspevkom, ktorého výška je dobrovoľná. Navrhnuté minimum je 5€/rok. Samozrejme si vítaný/á angažovať sa vo vedení združenia.

Riadni členovia

Absolventi/absolventky uršulínskych škôl a internátov po dovŕšení 18 roku života, ktorí požiadajú o členstvo. Majú právo voliť a byť volení.

Členovia plným právom

Provinciálna predstavená uršulínok a sestra poradkyňa, ktorú menuje provinciálna predstavená.

Priatelia

Fyzické a právnické osoby súhlasiace so stanovami, ktoré cítia príslušnosť k uršulínkam, sú ochotné spolupracovať, napĺňať ciele asociácie. O ich členstve rozhoduje na základe ich žiadosti predsedníctvo. Majú právo voliť, ale nemôžu byť volení.

Členovia

Tvoria valné zhromaždenie, ktoré sa stretáva raz ročne. Na tri roky volia členov administratívnej rady, ktorá tajnou voľbou volí predsedníctvo.

VÝHODY ČLENSTVA

Prihlásením sa dostaneš do sekcie „PRE ČLENOV“, kde si môžeš nájsť kontakty a aktivity podľa svojich záujmov, rôzne oznamy, potreby. Môžeš tam zavesiť aj svoju prosbu o modlitbu, či pomoc, výzvu, alebo službu, ktorú ty ponúkaš  pre iných.

Tvojím minimálnym záväzkom je raz do roka sa stretnúť na Valnom zhromaždení a prispieť členským príspevkom, ktorého výška je dobrovoľná. Navrhnuté minimum je 5€/rok. Samozrejme si vítaný/á angažovať sa vo vedení združenia.

Stanovy

Keďže sme riadne registrované občianske združenie, máme podľa zákona svoje Stanovy. V nich nájdeš podrobnosti, ktoré Ťa môžu zaujímať. Názov združenia a niektoré pomenovania sa budú onedlho meniť. Ak máš nové nápady, napíš nám!

serviam.space@gmail.com

ŠKOLY A DIELA

Rímska únia Rádu sv. Uršule

na Slovensku

Kontakt:

ursulinky.prov@gmail.com

web

ZŠ s MŠ Angely Merici

v Trnave

Kontakt:

sekretariat@americi.sk

web

Gymnázium Angely Merici

v Trnave

Kontakt:

sekretariat@gamtt.sk

web

Spojená škola sv. Uršule

v Bratislave

Kontakt:

tajomnicka@ursula.sk

web

Súkromné centrum voľného času

v Modre

Kontakt:

cvcmodra@gmail.com

web

Internát pri SZŠ sv. Alžbety

v Košiciach

Kontakt:

internatalzbeta@gmail.com

web

Spoločne dokážeme viac.

Staň sa naším členom

KONTAKT

Email: serviam.space@gmail.com

Adresa sídla: Uršulínska 3, 811 01 Bratislava

IBAN: SK64 1100 0000 0026 2606 0952

IČO: 31745440

Oficiálny názov: SABUŽ – Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov

Sledujte naše aktivity
na Facebooku

Spoločne dokážeme viac.

Staň sa naším členom

KONTAKT

Email: serviam.space@gmail.com

Adresa sídla: Uršulínska 3, 811 01 Bratislava

IBAN: SK64 1100 0000 0026 2606 0952

IČO: 31745440

Oficiálny názov: SABUŽ – Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov

Sledujte naše aktivity
na Facebooku

Absolventi uršulínskych škol
vo svete

Absolventi uršulínskych škol
vo svete

POĽSKO

JUŽNÁ AFRIKA